Kwaliteit

Om bij te blijven in het vak heb ik bij- en nascholingen gevolgd. Hier kunt u dat bekijken.

Lid LVNT (Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten): 98.088

Kamer van Koophandelregistratie: 17250677

AGB code: 90-025003

AGB-praktijk: 90-03881

Ingeschreven in het Arcos-register

Klachten:

Ik hoop natuurlijk dat mijn natuurgeneeskundige hulp aan uw wensen voldoet. Hebt u klachten dan stel ik het op prijs dat u dit eerst met mij bespreekt, alles is bespreekbaar. Als ik niet weet dat u ontevreden bent, kan ik de klacht ook niet oplossen. Komen we er samen toch niet uit, dan kunt u met de klacht terecht bij het RBCZ, hiervoor heeft u mijn licenthienummer nodig: 174262R.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling voor de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) is hieraan verbonden. De praktijk voor natuurgeneeskunde Ine Clement volgt deze klachtenregeling.

Identificatieplicht:

Als u medische zorg ontvangt, zoals ook in de natuurgeneeskundige praktijk, dient u een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 18 jaar. Ik wil u dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat u een geldig legitimatiebewijs bij u hebt.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Meer over uw privacy in mijn praktijk, leest u hier.