Iriscopie

Iriscopie is een diagnosemethode. Via een irismicroscoop bekijk ik de ogen. De informatie die ik daarmee verkrijg geeft me een beeld van de totale mens, opgebouwd uit zijn erfelijke- en verworven gegevens. Hieraan is zijn aanleg of vatbaarheid voor het krijgen van bepaalde ziektes of symptomen gekoppeld.

In het oog is te zien wanneer latent aanwezige erfelijke informatie manifest aan het worden is. Met andere woorden een orgaan of orgaansysteem wat door erfelijke belasting ‘zwak’ is, maar nog geen klachten geeft, kan plotseling wel actief worden. Dit is in het oog vaak al veel eerder te zien dan dat dit door reguliere meetapparatuur geregistreerd wordt. Soms heeft men zelfs nog geen klachten.

Elke iris is uniek, net zoals een vingerafdruk! Zelfs de irissen van een en dezelfde persoon verschillen! De uit de iris verkregen informatie gebruik ik bij het opstellen van een behandelplan.