Resonantietherapie

Wetenschappers hebben het bewezen: onze hele oneindige kosmos is een ‘zee van energie’ waarin zich door verdichting van deze energie vaste lichamen hebben gevormd, sterren en planeten genaamd. Een van deze lichamen bestaande uit verdichte energie, is onze aarde. Maar vanzelfsprekend is niet alleen zij verdichte materie, maar ook al het materiële op haar met inbegrip van de mens. Albert Einstein gaf de equivalentie (gelijkwaardigheid) van materie en energie weer in zijn beroemde formule: E = mc2.

Dit betekent tegelijkertijd dat het menselijke lichaam als verdichte energie een elektromagnetisch veld is. Dit veld presenteert zich al naar gelang de onderzoeksmethode of als elektromagnetische deeltjes (elementaire deeltjes) of als elektromagnetische golven (trillingen). Deze wetenschap is voor de geneeskunde uiterst belangrijk, want hiermee kon een doorbraak in een compleet nieuwe dimensie worden bereikt: de energetische geneeskunde.

Alle processen in uw lichaam zenden specifieke magnetische trillingen uit. Doorgaans min of meer harmonische trillingen, maar bij ziekte en slecht functionerende organen zijn de vibraties vaak zeer onregelmatig. Door die trillingen te beïnvloeden met het resonantie apparaat – de M.O.R.I. (molecular oscillation resonance instrument) – kan de therapeut in veel gevallen helpen uw gezondheid te herstellen. Dat is het principe van resonantie therapie. Goed beschouwd is de mens – zoals elk levend wezen – een complex van elektromagnetische trillingen met een bepaalde frequentie.

De wetenschapper Dr. Raymond Rife ontdekte dat ook micro-organismen (virussen, bacteriën) leven op bepaalde frequenties en dat deze te vernietigen zijn met frequenties. Dr. Hulda Clark zette zijn werk voort en bracht de frequenties in kaart van de meeste pathogene parasieten, bacteriën, virussen, schimmels e.d.

Aan vele ziekten ligt een micro-organisme ten grondslag, denk maar aan bijvoorbeeld griep, verkoudheid, longontsteking, AIDS, ziekte van Pfeiffer, ziekte van Lyme, reuma, etc. Resonantie therapie is geen alternatief abracadabra dat gouden bergen belooft, maar een betrekkelijk nieuwe geneesmethode, gebaseerd op de modernste inzichten uit de natuurkunde, quantumfysica en medische wetenschap. De M.O.R.I. werkt met harmonische frequenties, de originele Rife– en Clarkfrequenties.