Een natuurgeneeskundige behandeling is in principe voor iedereen geschikt. Het is eerder een keuze die u maakt. Steeds vaker wordt de reguliere geneeskunde geconfronteerd met acute- en chronische ziektebeelden die moeilijk – of niet zijn te diagnostiseren. Om over de behandeling van dergelijke vage, maar zeer reëel aanwezige klachten nog maar te zwijgen.

Voor wie?

Vaak gaat het om moeilijk te vatten ziektebeelden zoals:

 

Soms is iemand even zijn ‘koers’ kwijt of wordt het allemaal ‘teveel’, ook dan is een natuurgeneeskundige behandeling een weldaad. Tijd en persoonlijke aandacht staan immers voorop binnen de begeleiding! Is de klacht ernstig van aard en is men in behandeling binnen het reguliere circuit, dan kan een natuurgeneeskundige behandeling als een aanvulling dienen. Reguliere en complementaire zorg vullen elkaar prima aan en hebben beiden specifieke kwaliteiten te bieden.